Friheten i seglande

Standard

Segelbåten inutiEn av de absolut bästa sakerna med att segla är frihetskänslan. Det är något som båtägare ofta talar om – känslan av frihet. Men av någon anledning så är känslan av frihet större i en segelbåt än en motorbåt. Varför det är på det viset kan vara svårt att begripa. Segling innebär ju en hel del hårt arbete, och kräver mer än motorbåtsåkande. Rent logiskt borde ju detta innebära att den känsla av frihet man får ute till sjöss är mindre i en segelbåt. Men så är det inte, och det finns ett antal olika möjliga förklaringar till varför det är på det viset.

Det som kanske kan ses som en segelbåts begränsningar kanske huvudskälet till den ökade frihetskänslan – bristen på teknologi, relativt sett. Även om vi inte skulle vilja leva våra liv utan alla de bekvämligheter som ett modernt liv har att erbjuda, så är det skönt att då och då fly det moderna samhället. Enkelheten är nog det som ökar frihetskänslan allra mest. Visst, moderna segelbåtar är definitivt betydligt mer avancerade än de från gången tid. Faktum är ju att det inte finns så värst många praktiska skäl att segla, förutom då kanske miljömässiga. Vindkraft är ju en lite mer miljövänlig energiform än bensin och diesel.

Så det är nog där hemligheten bakom frihetskänslan i att segla ligger; enkelheten i kombination med öppna sjöar och hav. För den som aldrig har seglat måste det förefalla lite konstigt. Men vi som seglar, vi har förstått något som andra inte har.

Leave a Reply